5 กรกฎาคม 2552

ความหวังดีมีปะ

ในโลกเรไม่มีความจริงใจและความหวังดีเหลืออยู่อีกแล้วเพราะค่านิยมมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ