13 กันยายน 2552


การใช้นิ้วมือช่วยในการจำค่าตรีโกณมิติของมุมพื้นฐาน
วิธีการนี้ใช้จำค่าตรีโกณมิติของมุมพื้นฐานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
แบมือซ้ายออกมา มองเลขมุมจับคู่กับนิ้วเรียงจากซ้ายไปขวา เป็นมุม องศา
เมื่อต้องการหาค่า
ตรีโกณมิติของมุมใดให้งอนิ้วนั้น สมมติว่าหา cos ก็จะตรงกับนิ้วชี้ ก็งอนิ้วชี้เก็บไว้
ถือกฎว่า "sin-ซ้าย(ออกเสียงคล้ายกัน) cos-ขวา(ออกเสียง /k/ เหมือนกัน)" เมื่อหาค่าของฟังก์ชันใดให้สนใจจำนวนนิ้วมือฝั่งที่สอดคล้องกับฟังก์ชันนั้น
เพื่อจะหาค่า นำจำนวนนิ้วมือด้านที่สนใจติดรากที่สองแล้วหารด้วยสอง (หรืออาจจำว่ามีเลขสองตัวใหญ่ๆอยู่บนฝ่ามือ เมื่ออ่านก็จะเป็น รากที่สองของจำนวนนิ้วมือด้านที่สนใจ หารฝ่ามือ)
สำหรับ cos 30 ก็จะได้ว่ามีนิ้วมือเหลืออยู่ทางด้านขวาอีกสามนิ้ว (กลาง นาง ก้อย) ก็จะได้ cos30=สำหรับฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นก็ใช้สมบัติของฟังก์ชันนั้นกับ sin และ cos เช่น tan=sin/cos

อ้างอิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น